Stichting BouwGarant

Stichting BouwGarant is een stichting waarbij tegenwoordig elke Bouwend Nederland aannemer is aangesloten. Nadat wij als één van de eerste aannemers uit Delft waren aangesloten bij deze stichting om ons te onderscheiden van onze collega bedrijven werd na ±twee jaar besloten om als Bouwend Nederland – leden collectief lid te worden zodat nu bijna elke Bouwend Nederland -aannemer automatisch lid is van de Stichting BouwGarant. Kort gezegd biedt de stichting BouwGarant u voor een gering vastgesteld bedrag de zekerheid dat bij o.a. een faillissement van uw aannemer indien deze zijn verplichtingen niet meer kan nakomen de extra kosten door BouwGarant worden vergoed. Tevens treedt de Stichting BouwGarant kosteloos voor u op indien u klachten over de kwaliteit van de constructie heeft of bij gebreken van oplevering.

Bij veel van onze prijsopgaven voegen wij standaard het VerBouw-blad bij. Enerzijds om u enigszins op de hoogte te brengen van de meest recente ontwikkelingen en wijzigingen, anderzijds om u aan te moedigen nu, en eventueel in de toekomst bij bouw, -verbouw, – restauratie, -renovatie en /of onderhoudswerkzaamheden een aannemer uit te nodigen welke minimaal is aangesloten bij de Stichting BouwGarant.Van deze aannemers kunt u erop vertrouwen dat zij:

 • ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
 • indien benodigd een G –rekening bezitten;
 • vakbekwaam, representatief personeel in dienst hebben;
 • voldoen aan alle benodigde ARBO –voorwaarden;
 • beschikken over de juiste benodigde bouwkundige know –how;
 • jaarlijks worden onderworpen aan een bezoek c.q bedrijfs –functioneringscontrole (audit);
 • u van deskundig advies kunnen voorzien en oplossingen op maat;
 • alle gemaakte afspraken op papier zetten;
 • goed verzekerd zijn tegen bouwplaatsrisico’s;
 • u de zoals reeds omschreven garanties kunnen aanbieden;
 • zich bemiddelbaar opstellen indien u ontevreden bent over de geleverde kwaliteit; etc.

« Terug