Restauratie

Goed en vakkundig restaureren wordt vaak onderschat. De juiste te gebruiken (oude)materialen, de originele traditionele handvaardige werkwijze welke veelal benodigd is om bijvoorbeeld getoogde spantdelen ‘onzichtbaar’ te vervangen ontbreekt in veel bedrijven gewoonweg.

Omdat een goede communicatie met de desbetreffende afdelingen van de Gemeenten van groot belang is, zéker m.b.t het vergunningsaanvraag traject kunnen wij stellen dat wij zeker met de Gemeente Delft op zéér goede voet staan wat dit betreft. Indien u de afdeling Monumentenzorg van de Gemeente Delft zal raadplegen voor een goede, degelijke en betrouwbare aannemer bestaat er dan ook een grote kans dat zij ons zullen voordragen.

Aangezien onze intern aanwezige bouwkundige kennis van zowel vader –op zoon is doorgegeven en hiermede uiteraard ook ons personeel deskundig van generatie op generatie de benodigde vakkennis heeft doorgegeven, kunnen wij wel stellen gewoonweg goed thuis te zijn in de restauratie –branche. Gelukkig zijn wij dan ook gezegend met een aanzienlijk klantenbestand welke dit kunnen /zullen beamen. Zo werken wij onder andere voor verschillende kerken, particulieren, bedrijven, Gemeenten en architecten op dit gebied.

Om twee recente voorbeelden aan te halen hebben wij onderstaand twee restauratie projecten uit ons bestand geplukt welke wij kort geleden hebben gerealiseerd, te weten:

De Maria van Jessekerk

De Maria van Jessekerk te Delft is een zeer apart, historisch en monumentaal stukje Delft.

De Maria van Jessekerk had vroeger de naam Sint Jozefkerk. In de 19e eeuw was het Delftse grondgebied in twee parochies opgedeeld: de St. Hippolytusparochie in het noorden en de St. Jozefparochie in het zuiden. Later, toen de buitenwijken tot ontwikkeling kwamen, werden er nieuwe parochies afgesplitst. Vanwege de ontvolking van de binnenstad en de terugloop van het aantal gelovigen werden in 1971 de twee parochies samengevoegd tot de Maria van Jesseparochie. De Sint-Hippolytuskerk aan de Voorstraat werd gesloopt en de Sint-Jozefkerk kreeg een nieuwe naam: Maria van Jessekerk.

Sinds ± negen jaar verzorgen wij alle restauratieve werkzaamheden van deze Maria van Jessekerk, zowel in –als extern, van nieuwe leien dakbedekking tot compleet nieuwe eikenhouten entreedeuren. Zo hebben wij onder andere alle interne wandwerk volledig gerestaureerd incl. de eeuwenoude muurbeschilderingen en hebben we het complete ‘schip’ gerestaureerd (getoogde kerkplafond). Al met al een zéér intensieve klus waar we ± twee jaar mee bezig zijn geweest.

Als laatste project aldaar hebben wij de monumentale oude tegelvloeren t.p.v de beide altaren compleet gerestaureerd. Ook dit is een zéér arbeidsintensieve klus geweest met een hoogst bevredigend resultaat. Zéér de moeite waard om op een druilerige regenachtige dag eens even binnen te lopen en het resultaat te bewonderen.

De watertoren

Ook de Watertoren aan het Kalverbos 20 te Delft is een zéér aansprekend en bekend Delfts Monument.

Nadat deze Watertoren, welke stamt uit 1895, middels een door de Gemeente Delft uitgereikte prijsvraag in handen kwam van de huidige eigenaar is deze door ons aan de externe zijde grondig gerestaureerd en hieraan aansluitend intern grondig gerestaureerd én verbouwd.

Aan de externe zijde was de restauratie nog niet zo eenvoudig. De uitkraging, waarin het stalen waterreservoir is gesitueerd (inhoud ± 600.000 liter), is opgebouwd uit een stalen dragende constructie waarin een gemetselde gewelvenconstructie is aangebracht. Zowel deze stalen drukverdelende constructie als de gemetselde gewelvenconstructie was zodanig aangetast dat we hier op een hoogte van ± 27m onze restauratieve experise naar hartelust op hebben kunnen loslaten. Uiteraard zijn verder het metselwerk in de torenvoet, het raam –en kozijnwerk, het voeg –en schilderwerk etc naar behoren gerestaureerd. Ook deze restauratie is geheel naar verwachting en tevredenheid verlopen.