Verbouwen

Als ruim 100 jaar bestaand bouwbedrijf kunnen wij denkelijk wel zeggen dat wij in de verbouw –branche onze naam in Delft en omstreken wel hebben gevestigd.

Zoals misschien wel voor en ieder begrijpelijk is maar wat lang niet altijd juist wordt geïnterpreteerd is de communicatie tussen aannemer en opdrachtgever. Wij kunnen dit niet duidelijk genoeg onderstrepen.

Een goede communicatie tussen de opdrachtgever en de aannemer is van groot belang omdat er tijdens de realisatie van een bouwonderdeel heel gemakkelijk iets fout kan gaan. Om dit te voorkomen ontvangt u van ons immer een duidelijk omschreven prijsopgave, al dan niet (afhankelijk van de omvang van het project) voorzien van een gespecificeerde open –begroting.

Ook wanneer er geen tekeningen aanwezig zijn en er niet gewerkt wordt met een architect trachten wij de plannen waarop onze prijsopgave is gebaseerd te verduidelijken met een schets welke wij bij de offerte voegen.

Uiteraard kunnen wij elke verbouwing voor u realiseren, al dan niet m.b.v. een (binnenhuis)architect.

Van het vernieuwen van uw keuken of badkamer tot het compleet leegslopen en herinrichten van uw perceel.

De mogelijkheid bestaat zelfs bij ons dat wij indien gewenst uw project op basis van “Turn-key” voor u kunnen realiseren. Turn-key houdt in dat wij u bij oplevering de sleutel alleen nog hoeven te overhandigen en u onmiddellijk kunt intrekken omdat wij dan ook de complete meubilering en stoffering voor onze rekening hebben genomen. Om eventuele plannen e.a. ideeën op dit niveau nader uit te werken, werken wij ter visualisatie samen met een vaste vormgever (bouwkundig adviesbureau).

Naast de veel voorkomende verbouwingen zijn wij gespecialiseerd in aan-, uit- en opbouwen, zowel voor particulier als bedrijf. Door grote zorg te besteden aan o.a. stofbeperking tijdens de werkzaamheden trachten we de overlast tijdens de werkzaamheden voor u tot een minimum te beperken. Ook plaatsen we tijdens de realisatie van een aan –of uitbouw vrijwel altijd een zgn. ‘doorwerk –tentconstructie’ zodat we niet van weersinvloeden afhankelijk zijn (of het moet extreem hard vriezen).