Stichting De Erkende Hoofd Aannemer (STEHA)

STEHA staat (stond) voor ‘Stichting De Erkende Hoofd Aannemer’, een kwaliteitscertificaat welke vergelijkbaar is met het welbekende ISO-9001 certificaat maar dan speciaal toegespitst op het midden –en kleinbedrijf in de bouwbranche.

Doordat wij sinds 1999 aangesloten zijn (waren) bij STEHA –en dus ook reeds acht jaar in bezit zijn van het certificaat, werden wij jaarlijks gecontroleerd en getoetst door een externe auditor waarbij in hoofdzaak werd gelet op o.a. de volledige administratie, het schriftelijk bijhouden van alle procedures zoals opleveringen, keuringen van materieel en electrisch handgereedschap, volledigheid van de offerten, facturering, het ARBO –aspect, de aan onze medewerkers meegegeven informatie per project, de begeleiding per project, de productcertificaten per project, de interne werkoverleggen -en evaluaties etc. etc.

Op 12 November 2007 ontvingen wij, zonder enige vooraankondiging vooraf, plotsklaps een schrijven van het bestuur van STEHA dat deze stichting per direct is opgeheven!

U kunt zich voorstellen dat wij, na twee jaar avondschool en zoveel jaren investeren in de voorgeschreven procedures etc. op zijn minst erg verbolgen en verbaasd waren.

Omdat op al ons briefpapier, de offerte –omslagmappen, onze auto’s etc. nog steeds het logo van STEHA staat én omdat wij u graag duidelijk vooraf wensen te informeren voelen wij ons verplicht u aan te geven dat wij dus per 12-11-2007 géén lid meer zijn van STEHA en dus ook niet meer STEHA-gecertificeerd zijn.

Door de jarenlange wijze van werken –en bedrijfsvoering geheel volgens de STEHA –procedures hebben wij uiteraard wel ondervonden dat de destijds in ons bedrijf gerealiseerde kwaliteitsslag voor zowel ons bedrijf, ons personeel alsmede onze klanten zijn vruchten heeft afgeworpen. Hierbij wensen wij u dan ook aan te geven dat, ondanks dat wij officieel niet meer gecertificeerd zijn geheel wél zullen blijven werken en functioneren volgens de STEHA –procedures.

« Terug