Bouwkundig Woordenboek – B

« Ga terug

Badkamers:  Uiteraard kunnen wij, als Bouwbedrijf Zeelenberg BV zijnde, in elke gewenste uitvoering en opstelling uw badkamer verbouwen. Wij maken gebruik van een deskundig team van erkende onderaannemers t.b.v de electrische –en loodgietersinstallatie en eventueel stukadoorwerkzaamheden. Onder ‘reeds gerealiseerd’ vind u diverse voorbeelden van reeds gerealiseerde projecten

Bedrijfshulpverlening:  Ondanks dat er binnen een bedrijf met minder dan tien vaste medewerkers maar één BedrijfsHulpVerlener (BHV-er) aanwezig hoeft te zijn hebben wij twee extern opgeleide gecertificeerde BHV-ers in dienst. Zij zijn bekend met ontruiming –en blusmiddelen in geval van brand, thuis in reanimatie in geval van calamiteit én thuis in het EHBO –gebeuren.

Bouwbedrijf:  Sedert 1907 bestaat Bouwbedrijf Zeelenberg BV (voorheen Zeelenberg’s Timmerwinkel). We zijn begonnen aan de Zuiderstraat 51 te Delft en in 1974 verhuist naar ons huidige adres, voorheen de oude melkfabriek van Van Menken aan de Brabantse Turfmarkt 26 te Delft.

Bouwbegeleiding:  Wij, als Bouwbedrijf Zeelenberg BV zijnde, kunnen u indien gewenst uitstekend van dienst zijn bij de begeleiding van de bouw –of verbouw van uw woning –of bedrijfspand wanneer u hier om wat voor reden dan ook geen tijd voor heeft en bent opgezadeld met een bouwbedrijf waar u weinig of geen vertrouwen in heeft. De kosten hiervoor verschillen uiteraard per project.

Bouwbesluit:  Alle te realiseren werkzaamheden behoren in Nederland te voldoen aan het landelijk geldende Bouwbesluit 2003. Uiteraard zijn hier meerdere uitzonderingen op (bestaande bouw, Rijks –of Gemeentelijke Monumenten, Gemeentelijke Verordeningen etc) welke verschillen per gemeente.

BouwGarant:  Indien u als opdrachtgever zijnde een extra garantie wenst af te sluiten bestaat deze mogelijkheid uiteraard bij ons. Wanneer u een project wenst te laten realiseren kunt u middels BouwGarant een extra zekerheid inbouwen doordat Bouwgarant er garant voor staat dat, wanneer uw aannemer failliet gaat tijdens de bouwwerkzaamheden deze door een Bouwend Nederland aangesloten lid-bedrijf worden overgenomen óf/én wanneer u tot een geschil komt met uw aannemer u in dit geval kosteloos wordt bijgestaan door een arbitrage commissie. Bij al onze uitgaande prijsopgaven voegen wij immer de BouwGarant-brochure bij zodat u de complete opzet hiervan op uw gemak kunt doorlezen en zelf kunt bepalen of u hier gebruik van wenst te maken.

Bouw & Woningtoezicht:  Wanneer een bouwvoornemen zodanig van dien aard is dat hier een vergunning voor benodigd is zal er een vooroverleg met de afdeling Bouw & Woningtoezicht van de desbetreffende Gemeente dienen plaats te vinden alvorens de definitieve bouwaanvraag in te dienen, voorzien van de benodigde tekeningen –en berekeningen. Uiteraard kunnen wij deze voor u verzorgen middels ons ‘vaste’ bouwkundige adviesbureau.

Bouwmaterialen:  Als gerenommeerd bouwbedrijf nemen wij veelal onze te gebruiken en verwerken bouwmaterialen af bij de welbekende leveranciers in de Delftse regio. Hierdoor weten zowel wij als onze opdrachtgevers dat wij louter kwalitatief goede materialen aanleveren.

Bouwmaterieel:  Wij maken zoveel mogelijk gebruik van eigen materieel zoals steigerwerk, ladderlift etc. Indien al ons materieel reeds in gebruik is dan huren wij de benodigde en eventueel aan te vullen materieel. Uiteraard wordt al ons klimmaterieel –en elektrisch handgereedschap jaarlijks gekeurd.

Bouwvergunning:  Indien benodigd voor uw bouwvoornemen zal een bouwvergunning ingediend moeten worden bij de afdeling Bouw&Woningtoezicht van de desbetreffende gemeente. Uiteraard kunnen wij deze in zijn geheel voor u verzorgen, hiervoor hoeft u echt niet altijd een architect voor in de hand te nemen.

Bouwwerken:  Onder ‘reeds gerealiseerd’ vind u diverse voorbeelden van reeds gerealiseerde projecten.