Bouwkundig Woordenboek – C

« Ga terug

Calculatie:  Bij elk project van enige omvang sturen wij, tezamen met de offerte de calculatie mee in de vorm van een open-begroting. Op deze wijze kunt u zelf zien hoe de aanneemsom tot stand is gekomen en wat u eventueel bespaart wanneer u een werkonderdeel schrapt –en/of zelf wenst uit te voeren.

Certificering:  Sinds het jaar 2000 zijn wij, als één van de 350 aannemers /bouwbedrijven in héél Nederland gecertificeerd middels de Stichting De Erkende Hoofdaannemer (STEHA), een vorm van –en eigenlijk vergelijkbaar /gelijkwaardig aan ISO9001 doch toegespitst op het middel –en klein bedrijf in de bouw. Dit houdt in dat wij alles schriftelijk doen, jaarlijks een auditor over de vloer krijgen om de bedrijfsvoering /administratie na te zien c.q te inspecteren etc. Helaas is STEHA per 12 November 2007 zonder enige vorm van vooraankondiging opgeheven en bestaat deze dus eigenlijk niet meer. Tot begin 2009 mag het logo nog gevoerd worden, hierna is de volledige stichting opgeheven. Omdat wij reeds vele jaren erg veel tijd, geld en eigen visie hierin hebben gestoken is onze volledige bedrijfs –en administratiestructuur geënt op de werkwijze welke werd nagestreefd door STEHA. Zodoende zal er helemaal niets veranderen wat dit betreft en zullen wij gewoon alles schriftelijk blijven archiveren en de door STEHA gewenste werkwijze blijven hanteren.

Contact:  Indien u in contact met ons wenst te komen kunt u gebruik maken van het aan deze website gerelateerde contact –formulier maar uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen op de telefoonnummers zoals op de home-page zijn vermeld. Op korte termijn zullen wij dan reageren en een afspraak c.q bouwkundige werkopname ter plaatse met u beleggen om u aansluitend een vrijblijvende prijsopgave te doen toekomen.

Contract:  Onze prijsopgave is een wettelijk gelden contract. Door ondertekening en retournering van de immer bijgevoegde copie –offerte middels de bijgevoegde retour-enveloppe is de opdrachtbevestiging concreet gemaakt en zullen /kunnen wij uw werkzaamheden in onze planning opnemen.

Constructeur:  Om een bouwvergunning te verkrijgen, indien nodig, werken wij met een ‘vast’ bouwkundig ingenieursbureau. Zij maken al onze benodigde tekeningen en constructieve berekeningen welke benodigd zijn om de bouwvergunning van de Gemeente te ontvangen.

Constructies:  Als Bouwbedrijf Zeelenberg BV zijnde kunnen wij elke constructie voor u realiseren. Wij kunnen u adviseren in vormgeving, detaillering en constructieve eigenschappen én werken samen met een ‘vast’ bouwkundig ingenieursbureau. Zij maken al onze benodigde tekeningen en constructieve berekeningen welke benodigd zijn om de bouwvergunning van de Gemeente te ontvangen.