Bouwkundig Woordenboek – E

« Ga terug

Electra:  Als erkend en ruim 100-jarig bestaand bouwbedrijf zijn wij bekend met alle takken van de bouw, zo dus ook met het electra –gebeuren. Tijdens het restauratie, renovatie, verbouw –of onderhoudsproces aan uw woning, bedrijfspand, kerk en /of ander bouwwerk komt veelal het onderdeel electra om de hoek. Wij werken dan ook nauw samen met een deskundig team van onderaannemers waaronder een Electrotechnisch Installatiebureau zodat u alle benodigde activiteiten in één hand bij ons kunt onderbrengen.

EHBO:  Ondanks dat er binnen een bedrijf met minder dan tien vaste medewerkers maar één BedrijfsHulpVerlener (BHV-er) aanwezig hoeft te zijn hebben wij twee extern opgeleide gecertificeerde BHV-ers in dienst. Zij zijn bekend met ontruiming –en blusmiddelen in geval van brand, thuis in reanimatie in geval van calamiteit én thuis in het EHBO –gebeuren.

Erkenning:  Sinds het jaar 2000 zijn wij, als één van de 350 aannemers /bouwbedrijven in héél Nederland gecertificeerd middels de Stichting De Erkende Hoofdaannemer (STEHA), een vorm van –en eigenlijk vergelijkbaar /gelijkwaardig aan ISO9001 doch toegespitst op het middel –en klein bedrijf in de bouw. Dit houdt in dat wij alles schriftelijk doen, jaarlijks een auditor over de vloer krijgen om de bedrijfsvoering /administratie na te zien c.q te inspecteren etc. Helaas is STEHA per 12 November 2007 zonder enige vorm van vooraankondiging opgeheven en bestaat deze dus eigenlijk niet meer. Tot begin 2009 mag het logo nog gevoerd worden, hierna is de volledige stichting opgeheven. Omdat wij reeds vele jaren erg veel tijd, geld en eigen visie hierin hebben gestoken is onze volledige bedrijfs –en administratiestructuur geënt op de werkwijze welke werd nagestreefd door STEHA. Zodoende zal er helemaal niets veranderen wat dit betreft en zullen wij gewoon alles schriftelijk blijven archiveren en de door STEHA gewenste werkwijze blijven hanteren.