Bouwkundig Woordenboek – G

« Ga terug

Garage’s:  Uiteraard verzorgen wij garage’s in alle soorten en maten aan zowel achter –voor of zijgevels in elke gewenste en toegestane afmeting.

Garantie:  Op alle door ons nieuw aangeleverde materialen –en gerealiseerde bouwonderdelen gelden uiteraard de standaard geldende wettelijke garanties zoals opgenomen in onze Algemene Voorwaarden (AVA-1992).

Gecertificeerd:  Sinds het jaar 2000 zijn wij, als één van de 350 aannemers /bouwbedrijven in héél Nederland gecertificeerd middels de Stichting De Erkende Hoofdaannemer (STEHA), een vorm van –en eigenlijk vergelijkbaar /gelijkwaardig aan ISO9001 doch toegespitst op het middel –en klein bedrijf in de bouw. Dit houdt in dat wij alles schriftelijk doen, jaarlijks een auditor over de vloer krijgen om de bedrijfsvoering /administratie na te zien c.q te inspecteren etc. Helaas is STEHA per 12 November 2007 zonder enige vorm van vooraankondiging opgeheven en bestaat deze dus eigenlijk niet meer. Tot begin 2009 mag het logo nog gevoerd worden, hierna is de volledige stichting opgeheven. Omdat wij reeds vele jaren erg veel tijd, geld en eigen visie hierin hebben gestoken is onze volledige bedrijfs –en administratiestructuur geënt op de werkwijze welke werd nagestreefd door STEHA. Zodoende zal er helemaal niets veranderen wat dit betreft en zullen wij gewoon alles schriftelijk blijven archiveren en de door STEHA gewenste werkwijze blijven hanteren. Geldigheidsduur offerte:In principe heeft elke prijsopgave welke wij versturen een geldigheidsduur van zes maanden (indien niet apart anders vermeld op de offerte). Wanneer echter deze zes maanden over het jaar heen worden getild alvorens de opdrachtverstrekking van u te hebben ontvangen zal de standaard indexering hier over worden doorberekend.

Gemeente:  Met de Gemeente Delft (en uiteraard tevens meerdere gemeenten) hebben wij gelukkig een uitstekende verstandhouding. Zowel met de afdelingen Bouw&Woningtoezicht, Welstand als het Vakteam Monumenten hebben wij een goede relatie. Dit is denkelijk een pre in onze branche. Verder mogen wij de Gemeente Delft ook rekenen onder onze ‘vaste’ opdrachtgevers.

Gereedschap:  Zowel ons electrisch handgereedschap als ons machinepark in onze eigen machinale wordt jaarlijks geïnspecteerd en gekeurd (uiteraard tevens ons klimmaterieel zoals ladders, trappen, ladderlift en steigers). Verder werken wij met veelvoorkomend traditioneel handgereedschap en hebben al onze medewerkers een eigen uitgebreide set professioneel electrisch handgereedschap.

Gevelherstel:  Wij, als Bouwbedrijf Zeelenberg BV zijnde, kunnen uiteraard zowel een complete gevelrenovatie voor u verzorgen (voegen uithakken /slijpen, gevel reinigen /stralen, voegen gevel, impregneren, anti-graffiti etc.) doch louter gedeeltelijk herstel behoort natuurlijk ook tot onze ‘standaard’ werkzaamheden.

Grondafvoer:  Omdat onze afvalverwerkingsdienst geen vervuilde grond mag transporteren zal bij werkzaamheden waarbij meerdere m3 grond afgevoerd dienen te worden wellicht een grondmonster genomen moeten worden om de eventuele mate van vervuiling vast te stellen. Bij eventuele vervuilde grond (welke wij helaas vooraf nooit kunnen vaststellen) zijn de daarbij komende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.