Bouwkundig Woordenboek – N

« Ga terug

Nacalculatie:  In geval van een aanzienlijke restauratie, renovatie, verbouw of onderhoudsproject waarin meerdere vooraf niet vast te begroten werkzaamheden zijn opgenomen als zijnde ‘stelpost’ (indicatief verrekenbaar opgenomen bedrag in de offerte) én om het meer –en minderwerk duidelijk voor u in beeld te brengen voegen wij bij de eindfactuur /laatste termijnfactuur veelal de nacalculatie –begroting toe.

Nazorg:  Als erkend bouwbedrijf, lid-Bouwend Nederland, lid-BouwGarant en STEHA gecertificeerd, kunt u van ons een uitstekende nazorg en service verwachten.

Notulen:  Wanneer er een project wordt gerealiseerd welke van dien omvang is dat hierbij periodiek bouwvergaderingen worden belegd dan is het vanzelfsprekend dat de architect c.q de directie zorg draagt voor de notulen –en vergaderverslagen hiervan. Is er geen architect bij het project betrokken dan kunnen wij uiteraard ook de notulen en vergaderverslagen verzorgen doch dit is geen standaard procedure en de hiervoor benodigde tijd brengen wij apart in rekening.