Bouwkundig Woordenboek – P

« Ga terug

Personeel:  Als Bouwbedrijf Zeelenberg BV zijnde werken wij louter met een volledig geschoolde (minimaal Voortgezet Timmeren) groep vaste medewerkers, aangevuld met gemiddeld twee leerling-timmermannen. Al onze medewerkers zijn geselecteerd op inzet, vakmanschap, bouwtechnische kennis, contactuele eigenschappen, instelling en, niet onbelangrijk, een representatief voorkomen. Dit betekend voor u dat u geen medewerkers over de vloer krijgt met een zgn. ‘nieuwbouw mentaliteit’, dat niet de halve straat kan meegenieten van de radio tijdens de werkzaamheden en dat er zo opgeruimd en stofbeperkend mogelijk wordt gewerkt.

Planning:  In onze prijsopgave staat standaard, bij projecten van enige omvang, de regel opgenomen: ‘Indien gewenst kunnen wij u uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de werkzaamheden een prognose –werkplanning doen toekomen waarin de totale werkduur, de werkvolgorde alsmede de naam en het mobiele telefoonnummer van de op uw karwei tewerkgestelde meewerkend uitvoerder’. Dit houdt in dat er een globale prognose –werkplanning zal worden opgesteld welke als leidraad zal dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Politiekeurmerk:  In September 2007 hebben wij met het hele bedrijf, d.w.z directie én personeel, de volledige cursus PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) met goed resultaat afgesloten. Omdat wij onszelf niet wensen vast te leggen aan wederom een absurde berg papierwerk etc hebben wij hiervoor niet het certificaat aangevraagd. Wél kunnen onze medewerkers u door de opgedane kennis uitstekend voorlichten c.q informeren over inhoudelijke zaken wat dit onderdeel betreft.

Projecten:  Daar wij ruim 100 jaar de meest uiteenlopende projecten hebben gerealiseerd is het onmogelijk u een opsomming te doen toekomen van alle door ons gerealiseerde projecten. Omdat wij gespecialiseerd zijn in restauratie, renovatie, verbouw en onderhoud kunt u voor alle werkzaamheden op dit vlak contact met ons opnemen. Met andere woorden, wij verzorgen alle door u gewenste werkzaamheden in –en om uw woning doch wij doen geen nieuwbouwprojecten zoals volledige bungalow’s, woningen etc. (uiteraard wel aanbouwen, uitbouwen, opbouwen, dakkapellen, bergingen, kleinschalige nieuwbouw etc).

Prijsopgave:  Onze offerte c.q prijsopgave is ten aller tijde erg uitgebreid en terdege opgesteld. Wij hanteren het principe dat een prijsopgave zo overzichtelijk en volledig mogelijk dient te zijn en stellen deze dan ook op zoals wij deze zelf ook zouden wensen te ontvangen. Bij onze prijsopgave zijn tevens de benodigde brochures toegevoegd. Verder staat hierop vermeld de wijze van opdrachtverstrekking, de betalingswijze /termijnverdeling, de mogelijke aanvangsdatum, de geldigheidsduur en is standaard een retour –enveloppe en Algemene Voorwaardenformulier toegevoegd.