Bouwkundig Woordenboek – S

« Ga terug

Schilderwerkzaamheden:  Als erkend en ruim 100-jarig bestaand bouwbedrijf zijn wij bekend met alle takken van de bouw, zo dus ook met het schilder –gebeuren. Tijdens het restauratie, renovatie, verbouw –of onderhoudsproces aan uw woning, bedrijfspand, kerk en /of ander bouwwerk komt veelal het onderdeel schilderswerken om de hoek. Wij werken dan ook nauw samen met een deskundig team van onderaannemers waaronder een schildersbedrijf. Zij verzorgen alle benodigde takken van het vak zodat u alle benodigde activiteiten in één hand bij ons kunt onderbrengen.

Scholing:  Jaarlijks volgen al onze ‘vaste’ medewerkers bijscholing. De ene keer is dit een extra praktijkcursus ‘kitwerk’, dan weer bijvoorbeeld ‘Politiekeurmerk’, dan weer ‘Veiligheid in de Bouw’ etc. Verder hebben we binnen ons bedrijf gemiddeld twee leerling-timmermannen in opleiding met de intentie deze op te leiden tot all-round timmerman /metselaar. Deze jongens volgen deze opleiding middels het leerlingwezen en de Stichting  Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw (SSPB). Dit houdt in dat zij één dag in de week naar school gaan en vier dagen werken. Deze stichting is destijds nog door een initiatief van de aannemers opgezet op de kennis, vakmanschap en kwaliteit in de bouw te waarborgen.

Schoorstenen:  Uiteraard vervangen, herstellen of leveren /plaatsen wij schoorstenen op alle typen daken en in alle soorten en maten aan zowel achter –voor of zijgevel in elke gewenste en toegestane afmeting;

Schrijnwerk:  Schrijnwerk is een term welke eigenlijk niet of nauwelijks meer voorkomt en staat voor ‘fijn-timmerwerk’. Doordat deze term sinds 1907 op onze bedrijfskaartjes prijkt hanteren wij deze term nog steeds omdat u ook voor klein, fijn timmerwerk gewoon een beroep op ons kan doen.

Serre:  Uiteraard verzorgen wij serres in alle soorten en maten aan zowel achter –voor of zijgevel, over alleen de begane grond of meerdere verdiepingen, in elke gewenste en toegestane afmeting. Wél dient vermeld te worden dat een serre een aanzienlijke minder thermisch en geluidsisolerend karakter heeft omdat deze niet als wezenlijk onderdeel van de woning wordt gezien.

Service:  Als erkend bouwbedrijf, lid-Bouwend Nederland, lid-BouwGarant en STEHA gecertificeerd, kunt u van ons een uitstekende nazorg en service verwachten.

SSPB:  Het SSPB fungeert eigenlijk als een soort van uitzendbureau speciaal voor leerling –timmerlieden. Deze jongens volgen deze opleiding middels het leerlingwezen en de Stichting  Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw (SSPB). Dit houdt in dat zij één dag in de week naar school gaan en vier dagen werken. Deze stichting is destijds nog door een initiatief van de aannemers opgezet op de kennis, vakmanschap en kwaliteit in de bouw te waarborgen.

STEHA:  Sinds het jaar 2000 zijn wij, als één van de 350 aannemers /bouwbedrijven in héél Nederland gecertificeerd middels de Stichting De Erkende Hoofdaannemer (STEHA), een vorm van –en eigenlijk vergelijkbaar /gelijkwaardig aan ISO9001 doch toegespitst op het middel –en klein bedrijf in de bouw. Dit houdt in dat wij alles schriftelijk doen, jaarlijks een auditor over de vloer krijgen om de bedrijfsvoering /administratie na te zien c.q te inspecteren etc. Helaas is STEHA per 12 November 2007 zonder enige vorm van vooraankondiging opgeheven en bestaat deze dus eigenlijk niet meer. Tot begin 2009 mag het logo nog gevoerd worden, hierna is de volledige stichting opgeheven. Omdat wij reeds vele jaren erg veel tijd, geld en eigen visie hierin hebben gestoken is onze volledige bedrijfs –en administratiestructuur geënt op de werkwijze welke werd nagestreefd door STEHA. Zodoende zal er helemaal niets veranderen wat dit betreft en zullen wij gewoon alles schriftelijk blijven archiveren en de door STEHA gewenste werkwijze blijven hanteren.

Stelposten:  Wanneer er tijdens de opname vooraf niet kan worden overzien wat de werkelijke kosten van een bouwonderdeel gaan worden en deze dus vooraf niet ‘vast’ geprijsd kunnen worden zal hiervoor een stelpostbedrag worden opgenomen in de prijsopgave. Dit stelpostbedrag is louter een indicatief, verrekenbaar bedrag wat geïnterpreteerd dient te worden als een richtprijs en waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Stuukwerk:  Als erkend en ruim 100-jarig bestaand bouwbedrijf zijn wij bekend met alle takken van de bouw, zo dus ook met het stuuk –gebeuren. Tijdens het restauratie, renovatie, verbouw –of onderhoudsproces aan uw woning, bedrijfspand, kerk en /of ander bouwwerk komt veelal het onderdeel stuukwerken om de hoek. Wij werken dan ook nauw samen met een deskundig team van onderaannemers waaronder een stukadoorsbedrijf. Zij verzorgen alle benodigde takken van het vak zodat u alle benodigde activiteiten in één hand bij ons kunt onderbrengen.