Bouwkundig Woordenboek – U

« Ga terug

Offerte:  Onze offerte c.q prijsopgave is ten aller tijde erg uitgebreid en terdege opgesteld. Wij hanteren het principe dat een prijsopgave zo overzichtelijk en volledig mogelijk dient te zijn en stellen deze dan ook op zoals wij deze zelf ook zouden wensen te ontvangen. Bij onze prijsopgave zijn tevens de benodigde brochures toegevoegd. Verder staat hierop vermeld de wijze van opdrachtverstrekking, de betalingswijze /termijnverdeling, de mogelijke aanvangsdatum, de geldigheidsduur en is standaard een retour –enveloppe en Algemene Voorwaardenformulier toegevoegd.

Onderaannemers:  Wij, als Bouwbedrijf zeelenberg BV zijnde, werken louter met gerenomeerde, erkende en op kwaliteit, vakmanschap en contactuele eigenschappen geselecteerde onderaannemers. Indien wij dienen te werken met onderaannemers welke u zelf aandraagt geven wij vooraf aan geen verantwoordelijkheden te dragen op /over de door hen afgeleverde werkzaamheden. Tevens brengen wij eventuele door extern ingeschakelde onderaannemers stagnatie-uren apart in rekening.

Onderhoud:  Evenals restauratie, renovatie en verbouw is onderhoud een essentieel onderdeel van onze ‘standaard’ werkzaamheden. Zo hebben wij diverse VvE’s in onderhoud en stellen wij regelmatig meerjaren-onderhoudsplannen op voor alle soorten opdrachtgevers.

Open-begroting:  Bij elke offerte van enige omvang, of dit nou restauratie, renovatie, verbouw of onderhoud betreft, sturen wij de open –begroting mee bij de offerte. Hierin staan alle werkzaamheden zoals in de prijsopgave omschreven doch onderverdeeld in arbeid en materiaal per werkonderdeel zodat een duidelijke en overzichtelijke opbouw van de prijsopgave inzichtelijk is gemaakt. Wij trachten immer een transparante, volledige en duidelijke totaal-opgave bij u op de mat te deponeren.

Open-haarden:  Uiteraard zijn wij geheel thuis in het leveren en plaatsen van zowel de ‘gewone’ hout gestookte open-haarden als de momenteel wat meer gewilde gas-haarden. Hiervoor hebben wij vaste leveranciers en plaatsen wij e.e.a in combinatie met onze ‘vaste’ onderaannemers.

Opdracht:  Indien u akkoord wenst te gaan met de van ons ontvangen prijsopgave dan kunt u dit schriftelijk doen door de immer bijgevoegde copie –offerte middels de immer bijgevoegde retour –enveloppe ingevuld en ondertekend te retourneren, wellicht aangevuld met hierop zelf aangegeven gehoopte aanvangsdatum. Wanneer wij uw schriftelijk akkoord hebben ontvangen kunnen /zullen wij de door u opgedragen werkzaamheden naar behoren opnemen in onze planning.

Opdrachtgevers:  Wij, als Bouwbedrijf Zeelenberg BV zijnde hebben een extreem gevarieerd klantenbestand. Zo werken we onder andere uiteraard veel voor particulieren, architecten, bedrijven, kerken, Gemeenten, woningbouwverenigingen, VvE’s etc.

Oplevering:  Na elk door ons gerealiseerd project boven de E. 4.500,00 excl. BTW volgt een schriftelijke oplevering. De hierbij getraceerde opleverpunten worden dan geïnventariseerd en op het opleverformulier, wat door zowel de aannemer als de opdrachtgever wordt ondertekend, wordt aangegeven op welke termijn e.e.a verholpen zal zijn.

Opname:  Na de eerste contactopname van u per e-mail of telefonisch zal een inventariserende en voorstellende afspraak ter plaatse worden gemaakt voor een eenmalige visuele bouwkundige werkopname. Aan de hand van de door u ter plaatse aangegeven beoogde werkzaamheden zullen wij dan uw prijsopgave opstellen en toesturen per reguliere post.

Opslag:  Veelal wordt tijdens de verbouwing de ruimte welke ons ter plaatse ter beschikking is gesteld gebruikt voor de opslag van de benodigde te verwerken materialen. Is hiervoor geen ruimte dan zullen wij dit bij ons aan de werkplaats opslaan doch in de meeste gevallen worden materialen pas geleverd wanneer wij deze direct aansluitend nodig hebben en zullen verwerken.

Overeenkomst:  Indien u akkoord wenst te gaan met de van ons ontvangen prijsopgave dan kunt u dit schriftelijk doen door de immer bijgevoegde copie –offerte middels de immer bijgevoegde retour –enveloppe ingevuld en ondertekend te retourneren, wellicht aangevuld met hierop zelf aangegeven gehoopte aanvangsdatum. Wanneer wij uw schriftelijk akkoord hebben ontvangen kunnen /zullen wij de door u opgedragen werkzaamheden naar behoren opnemen in onze planning.