Bouwkundig Woordenboek – W

« Ga terug

Welstand:  Veelal, wanneer de beoogde werkzaamheden een extern karakter hebben en dus een gevelwijziging c.q indelingswijziging met zich meebrengen aan de voor –of zijgevel zal hiervoor een bouwvergunning moeten worden aangevraagd bij de afdeling Bouw&Woningtoezicht van de Gemeente én zal het ontwerp op uiterlijk worden getoetst door de welbekende Welstandcommissie. Deze commissie, bestaande uit twee architecten en drie burgers met een bouwkundige achtergrond, beoordeeld of uw bouwvoornemen qua uiterlijk al dan niet past binnen de omgeving. Vijf mensen, vijf verschillende smaken… en zij bepalen of uw ontwerp wel of niet wordt toegestaan.

Werkopname:  Na de eerste contactopname van u per e-mail of telefonisch zal een inventariserende en voorstellende afspraak ter plaatse worden gemaakt voor een eenmalige visuele bouwkundige werkopname. Aan de hand van de door u ter plaatse aangegeven beoogde werkzaamheden zullen wij dan uw prijsopgave opstellen en toesturen per reguliere post.

Werkplaats:  Wij, als bouwbedrijf Zeelenberg BV zijnde, beschikken over een nette eigen werkplaats. Aan de Brabantse Turfmarkt 26 te Delft zijn dan ook ons kantoor, onze werkplaats, onze machinale, onze kantine en onze materiaal /materieelopslag gevestigd.